Galileo e-Tracker

Pristup rezervacionom sistemu za profesionalce. Razna konfiguraciona rešenja zadovoljavaju potrebe svake agencije, od onih najmanjih do velikih koje poseduju više od 100 terminala.

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top