Custom Check

Moćna upravljačka alatka za kontrolu kvaliteta u mestu prodaje koja obezbeđuje da rezervacije putovanja budu u skladu s Vašim poslovnim standardima.

 

Custom Check

Custom Check Vam omogućava fleksibilnost u određivanju informacija koje će biti tačno i dosledno zabeležene kada se pravi rezervacija.

Pravila mogu da se kreiraju i ažuriraju u jednom Pseudo City Code-u (PCC) i da se unose u pojedinačne Client File putnika, obezbeđujući da sve rezervacije ispunjavaju Vaše zahteve uz smanjenje vremena potrebnog za transakcije i usklađivanje sa zahtevima kvaliteta. Možete kreirati upozorenja i specifične poruke, kojima se podseća na promene koje je potrebno izvršiti.

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top