Nova verzija SMARTPOINT-a

Drage kolege,

U upotrebi  je najnovija verzija Travelport Smartpointa v 10.0.

Travelport Smartpoint 10.0 je poboljšan boljim servisiranjem zahteva, uštedom vremena, omogućuje agentima da brže koriste Travelport Smartpoint, povećanom produktivnošću i prilagođavanjem vašem toku rada.

Novi Travelport Smartpoint  pored ostalog uključuje :

  • Povećanje prilagodljivosti i pružanje više mogućnosti obrade itinerera unutar Trip Quota
  • Mogućnost Volontary promena u Asisted ticketing alatki 

  • Dodata je mogućnost procesuiranja EMD-A u EMD manager-u
  • Podrška osmocifrenog BIN-a (identifikacioni brojevi banaka) koji se  koristiti u tarifi za plaćanje karticama
  • Novi pravi pasivni status YK.

Desnim tasterom miša kliknite na klasu u prikazu letova da biste videli YK  pasivni  statusni pored HK, AK i BK statusnih kodova:

  • Ekran za prijavu sadrži novu ikonu SHOW/ HIDE lozinku za svaki upis:

I još dosta toga……

Za instalaciju nove verzije kliknite na Tools, zatim na Automatic Update Options.

Ukoliko imate poteškoća oko instalacije, možete se obratiti našoj tehničkoj podršci.

 

Vaš Travelport 

 

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot Press Releases

Go to top